Specialbyggd bur på stativ för att kunna utnyttja golvet

som lastutrymme!

Ytterligare exempel på specialbygge där vi använt platsen

bakom förar och passagerarsätet till utrymme för en halvbur

med genomgående dörrar.

BYGGER EFTER DINA ÖNSKEMÅL !